Z Biegiem Natury w Nadleśnictwie Karnieszewice

Regulamin 2013

Przedstawiamy Wam wstępną, ale już mocno zaawansowaną wersję regulaminu. Pominiętymi elementami są nagrody, które trafią do losowania. O części z nich z pewnością Was poinformujemy, część pozostanie niespodzianką.
Przewidujemy dwa dystanse biegów (3.33 km, 10 km) oraz marsz na orientację.
Całość bez opłat startowych, a dla wszystkich przygotowane zostaną medale oraz koszulki.

1. CEL IMPREZY

- prezentujemy Lasy Państwowe,
- popularyzujemy aktywną turystykę w lasach,
- propagujemy Wolontariat,
- zachęcamy do zdrowego stylu życia.

2. ORGANIZATORZY

Nadleśnictwo Karnieszewice
Stowarzyszenie „SFX” (www.sfx.org.pl)

3. PATRONAT MEDIALNY

Centrum Informacji Lasów Państwowych
Rozbiegany Koszalin – BIEGNIJMY.pl
zBiegiemNatury.pl

4. TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

4 maja 2013 roku (sobota), Koszalin, ul. Rolna

5. PROGRAM

	9:00 – otwarcie biura zawodów
	10:00 – marsz na orientację ze wspólnym startem
	12:00 – bieg główny na dystansie ok. 10 km
	12:10 – bieg dodatkowy na dystansie ok. 3,33 km
	13:30 – zakończenie rywalizacji w marszu na orientację
	14:00 – oficjalne zakończenie

6. OPŁATA STARTOWA

0 zł (słownie: zero złotych)

7. ZAPEWNIAMY (w ramach bezpłatnego startu)

- okolicznościowe medale,
- koszulkę dla osób, które ukończą jeden z biegów,
- numer startowy,
- mapę dla uczestników marszu na orientację,
- napój na mecie,
- dla biegu na dystansie 10 km - punkt z wodą w okolicy 5 kilometra,
- szansę na otrzymanie jednej z atrakcyjnych nagród w losowaniu, wśród obecnych uczestników, którzy zostaną klasyfikowani w jednej z przygotowanych rywalizacji (jeden z biegów lub marsz), losowanie odbędzie się podczas oficjalnego zakończenia,
- puchar za I miejsce w klasyfikacji generalnej obu biegów wśród kobiet oraz mężczyzn,
- dyplom za zajęcie miejsc I-III wśród kobiet oraz mężczyzn na obu dystansach,
- zabezpieczenie medyczne Grupy Ratownictwa PCK Koszalin (www.grpckkoszalin.pl).

8. UCZESTNICTWO

Prawo startu w biegach mają wszyscy chętni w wieku od 18 lat posiadający aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o nie posiadaniu przeciwwskazań do udziału w zawodach.

Osoby nieletnie do 16 roku życia mogą zostać dopuszczone do startu na dystansie krótszym, od 16 roku życia na dystansie dłuższym za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów).

Do marszu na orientację zostaną dopuszczone osoby pełnoletnie, osoby od 16 roku życia za zgodą opiekuna prawnego (po podpisaniu oświadczenia w biurze zawodów) oraz osoby młodsze wyłącznie w zespołach, w których składzie znajdzie się osoba pełnoletnia.

9. TRASA BIEGU

Poprowadzona ścieżkami leśnymi w okolicy Góry Chełmskiej.

Dłuższy dystans będzie obejmował pętlę edukacyjną Nadleśnictwa Karnieszewice.

10. ZASADY MARSZU NA ORIENTACJĘ

Każdy zgłoszony uczestnik, bądź zespół (od 2 do 4 osób) otrzyma mapę z naniesionymi punktami oraz kartę startową. Zadaniem uczestników jest odnalezienie jak największej ilości lampionów w limicie czasu, który wynosi 3,5 godziny (od 10:00 do 13:30). Warunkiem sklasyfikowania jest odnalezienie co najmniej trzech punktów i podbicie ich na karcie startowej. Kolejność potwierdzeń jest dowolna.

Przed startem zostanie przeprowadzony instruktaż, który ułatwi start wszystkim początkującym, oraz tym, którzy dotąd nie próbowali swoich sił w tego rodzaju zabawach.

11. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia elektroniczne: www.zBiegiemNatury.biegnijmy.pl/zapisy

Zgłoszenia w dniu imprezy nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem rywalizacji w sekretariacie zawodów, który będzie mieścił się przy starcie od godz. 9:00.

Wszelkich informacji udzielają:
Dagny Nowak-Staszewska (tel. 883 347 634, d.nowak-staszewska@szczecinek.lasy.gov.pl),
Michał Bieliński (tel. 696 137 257, sfx@onet.pl).

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- impreza odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA,
- wszyscy uczestnicy biegu muszą posiadać widoczne numery startowe przymocowane z przodu do koszulek,
- uczestnicy biegu mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas biegu gdyż odbywa się on w miejscu turystycznych szlaków pieszych,
- zawodnicy przyjeżdżają na własny koszt,
- organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków,
- dane osobowe organizatorzy wykorzystają wyłącznie do celów imprezy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu, komunikacie końcowym, plakatach, informacjach prasowych, stronach internetowych organizatora,
- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

13. NINIEJSZY REGULAMIN MOŻE ULEC NIEZNACZNYM MODYFIKACJOMAktualności | Regulamin | Trasa | Wyniki | Kontakt

Pomysł, projekt, wykonanie
Copyright © 2013
by

Na stronie przebywa: 1 Online

Pokaż liste